• 1
  • 2
  • 3
  • 4

فرهیختگان گرامی جهت عضویت در کمیته علمی کنفرانس درخواست خود را به ایمیل   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ارسال نمایید. داشتن حداقل ۳۰ امتیاز پژوهشی در سایت

شبکه پژوهشگران ایرانی برای عضویت در کمیته علمی الزامی می باشد.

 

 

کمیته علمی کنفرانس:

 

دکتر حسنعلی آقاجانی - رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان مازندران و دبیرکل کنفرانس

دکتر سید مجتبی میری

 

دکتر پدرام داودی

 

دکتر صدیقه کلیج

 

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

 

دکتر محمد ایاز - پاکستان

 دکتر محمدعلی فیض پور

 

دکتر علی رضا فلاحپور - مالزی

 

دکتر حلیل فیدان - ترکیه

 

دکتر کارمن بیزاری - ایتالیا

 

دکتر ازهر بین هارون - مالزی

 

دکتر آرزو جهانشیر

 

دکتر مجتبی موسوی

 

دکتر میترا چراغی

 

دکتر محمدرضا گودرزی

 

سید مهدی احمدی بالادهی

 

امید بخشنده

 

سید مصطفی کازرونی

 

دکتر سجاد صالحی کردآبادی

 

دکتر مریم اضغری

 

مجتبی موسوی

 

دکتر پیمان اکبری

 

دکتر محمود جاوید مهر

 

دکتر احمد آفتاب

 

دکتر حمید نهاردانی

دکتر احمدرضا شاهپوری

دکتر سهیل ذوالفقاری

دکتر فرزانه کیوانلو

دکتر حسین عزیزی نژاد

علیرضا داداشی جوکندان

 

در حال بروز رسانی ...

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Has no item to show!
Scroll to top