• 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

دبیرخانه دائمی کنفرانس: مازندران، بابلسر، بلوار شریفی، نبش شریفی ۱۷، مجتمع پارسا، طبقه پنجم، واحد۸

تلفن:  ۴-۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۳     فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۱۴۴۶

سامانه پیامکی کنفرانس: ۵۰۰۰۲۰۱۵۳۳۰۷۷۳

 Cnf.cicre @ gmail.com

 

 

حامیان و همکاران کنفرانس ها

 

وب‌سایت ها

 http://www.toroudshomal.com

 

کنفرانس ها:

 http://con.toroudshomal.com

 http://ge.toroudshomal.com

 http://cnf.toroudshomal.com

 http://co.toroudshomal.com

 

 ژورنال:

 http://www.oajre.com

 

سایت های دیگر:

 http://events.toroudshomal.com

 http://tv.toroudshomal.com

 http://www.irangn.ir

 

Has no item to show!
Scroll to top